annak, teksty znajomych

14479 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Jeśli chodzi o cza­sy w których przyszedł Je­zus, nic się w za­sadzie nie zmieniło... na­dal są kapłani, fa­ryzeu­sze, ucze­ni w piśmie, przed­sta­wiciele władzy, ju­dasze... i ci skrom­ni, ubodzy, ciężko pra­cujący ludzie, którzy w niego uwie­rzy­li i za nim poszli... 

aforyzm • przedwczoraj, 05:35

Życie to chwi­la, która w nas przemija. 

myśl • 17 czerwca 2018, 13:40

Siebie dzier­gam ze słów po­wiąza­nych z życiem.

bliz­ny zszywając. 

myśl • 17 czerwca 2018, 13:39

I wciąż po ka­wałkach się roznoszę. 

myśl • 16 czerwca 2018, 20:45

Choć słowem tęsknić,
gdy cisza
za­miera na ustach. 

myśl • 15 czerwca 2018, 19:57

~~ Subtelna wieczność~~

Przyjdę do ciebie w per­fu­my ubrana
Byś mnie pożądając zmysły swe rozbudził
Otu­lona mgiełką niedos­pa­nej nocy
Byś tęskno­ty za mną nig­dy nie ostudził

De­likatną wo­nią przy każdym dotyku
Będę ciebie ku­sić na­miętnie całując
Po­tem uniesiemy się na szczy­ty marzeń
Do­tykiem swe ciała słod­ko celebrując

Sub­telny ten za­pach wie­cznością nazwany
W myślach naszych zmysłów na zaw­sze zostanie
Odejdę ran­kiem siebie zostawiając
W de­likat­nej mgiełce która pachnie rajem.
 

erotyk • 9 czerwca 2018, 14:32

Niep­la­nowa­na cieka­wość jest jak kot,
przechodzi przez cień i 
tra­cisz go z wzro­ku
jed­nak on Ciebie zyskuje...

https://soundcloud.com/true-karol/pro8l3m-jakby-konczyl-sie?in=samanta-siwczak/sets/co-tylko-dla-nas-3 

myśl • 5 czerwca 2018, 22:49

Co mnie no­si, w in­nych się rozbiera. 

myśl • 30 maja 2018, 15:12

Dziec­ko w To­bie za­bite ru­tyną to wy­rok niepełne­go życia ...

https://soundcloud.com/615deiv/asap-rocky-asap-forever

Nie trać cieka­wości i miłości do te­go co Cię otacza. 

myśl • 27 maja 2018, 18:07

Szczyt pro­filak­ty­ki to wy­palać 3 blan­ta kończąc pier­wsze wi­no za­sięgnąć po ikonę 'ochro­ny wzro­ku' o 3 nad ranem.
https://soundcloud.com/call_me_puppy/otsochodzi-aha-feat-pezet 

myśl • 27 maja 2018, 01:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

WolfSoul