annak, ulubione teksty

10728 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Zmęczo­ny życiem,
je­sien­ny tułacz wiat­ru -
ucichł od­dech barw. 

haiku • wczoraj, 15:55

przesilenie jesienne

do­gasające astry
fiole­tem ma­mią nas w nocy
i nieśmier­telne wrzosy
kładą się miękko pod drzwiami

a potem
długo długo
jest zima

a może zbyt późna jesień

a my za pier­wszym śniegiem
wy­pat­ru­jemy oczy
i częściej niż na grypę
z tęsknoty
tu umieramy 

wiersz • 21 listopada 2017, 07:46

Na­wet zdro­we drze­wo korę może utracić…

Odtwórz  

myśl • 19 listopada 2017, 19:23

od rzeczy

je­sienią jest ja­koś inaczej
w kuchni jasno
zmrok się skra­da pod oknem

nad pa­rującym czajnikiem
od­pra­wiam pow­szed­nie czary

powłóczys­tym spojrzeniem
omiatam twój pro­fil nad motkiem

znów plotę
od rzeczy
trzy po trzy

i zat­war­działy samotnik
może być cza­sem do pary 

wiersz • 14 listopada 2017, 10:33

rękopis

cza­sami noc trwa zbyt długo
choć daw­no wyb­lakły gwiazdy
chy­ba że w moich oczach
wyczer­pał już los wscho­dy słońca

a może sta­ruszek wiatr
za­pom­niał ot­worzyć okiennic

więc kiedy znów zacznę wątpić
połóż mi pa­lec na ustach

nie chcę wie­dzieć co jest nam pisane
aż do os­tatniej strony

dopóki trwa w nas opowieść
nie wol­no mówić o końcach 

wiersz • 13 listopada 2017, 08:37

Słowa piosen­ki muszą śpiewać, a nie być tyl­ko śpiewa­ne.


Odtwórz  

myśl • 12 listopada 2017, 22:04

Śp.

O Święta Pamięci
W dusze To­bie zaklęci

Opiekuj się nimi
Aby było dob­ro z nami

By­li, są i na zaw­sze będą
Z Tobą, Na­mi, ze mną

Oca­lone Naszą pamięcią
Mniej więcej się święcą

O Święta Pamięci
Zło Nas nęci

Choć jeszcze jesteśmy
I tam się nie spieszmy

Mi­mo te­go, co ciąży na duszy
Pozwól TAM dob­ru służyć

Odtwórz  

wiersz • 11 listopada 2017, 23:51

iskra

bez względu na ko­lor nieba
pat­rzę w górę z tym sa­mym uśmiechem

a może nie całkiem przypadkiem
spa­damy tak da­leko od gwiazd

jak dzieci
pod gołym niebem
szu­kamy wśród nich odpowiedzi

a Bóg nas tak pięknie wymyślił
że cały sek­ret tkwi w nas 

wiersz • 10 listopada 2017, 11:19

Suche słowa, zdradzają zim­ne dłonie wy­ziębnięte od ser­ca

Odtwórz  

myśl • 7 listopada 2017, 21:23

Dziś

Chciałbyś nie znać mo­jego imienia
zdjąć z siebie
za­kopać płaszcz wspomnień

w lis­to­padzie jes­tem w deszczu
do­tyka
prze­siąka na­wet parasol
mgła to bar­dziej jak oddech

chodzisz te­raz w pośpiechu
ta­ka mo­noto­nia kolorów

wca­le nie chce biec za tobą
dziś widzę więcej
zos­ta­ne tu gdzie stałam. 

wiersz • 2 listopada 2017, 22:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnnMaria