annak, ulubione teksty, strona 5

10800 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

* * *

anioły zwiały, pióra zostały
pozamiatane
kiedyś też zwieję, rzucę nadzieję
ra­no nie wstanę

tłuką się lus­tra o moją młodość
zmar­szczkom odbijam
to ta­kie płyt­kie, niczym dno butli
z win(nie)em przemijam

wiel­ka to mądrość nie burzyć ciszy
ga­daniem głupim
czer­pać z milczenia,
co w [...] — czytaj całość

wiersz • 11 stycznia 2018, 20:53

Sztor­my prze­miną, pus­tka złamana,
Człeku nie pękaj jak bańka mydlana,
Płyń ciągle pod prąd na życiowy szczyt,
Niech tak się ma­luje Twój codzien­ny ryt. 

myśl • 10 stycznia 2018, 19:23

na marginesie

pod ok­na­mi fru­wają modraszki
od świ­tu coś wi­si w powietrzu
światło dnia ga­si lataranie
wiatr - os­tatnie zapałki

na biur­ku w złotym kurzu
do­gory­wa poezja

chciałam ci ty­le powiedzieć
ale nau­czyłam się już ważyć słowa

nie było nam wi­dać pisane

nie wszys­tko udźwigną kartki 

wiersz • 10 stycznia 2018, 13:21

pół na pół

spot­ka­nie to ta­ka opowieść
która zdarza się każde­mu choć raz
a ty­le w niej zna­jomych twarzy
i ta myśl
że to wszys­tko już było

kiedyś tra­fisz na swoją kroplę
przyl­gniesz do niej
jak ćma do ognia

sta­niesz w pro­gu jak zbi­ty pies
co w oczach ma już tyl­ko miłość 

wiersz • 7 stycznia 2018, 15:20

przytul(m)nie

ko­lej­ny świt
nie tyl­ko we mnie jeszcze słońce nie wzeszło
od­bi­jam się wzro­kiem od luster
roz­my­wa się w ok­nach świat

coś tam tli się
jak wie­czna lam­pka w ołtarzu
ale drżę o nią
z każdym podmuchem

gdy­byś tyl­ko mógł wejść tam na palcach
dom­knąć cichut­ko drzwi
byłoby ciep­lej i jaśniej
i ucichłby we mnie ten wiatr 

wiersz • 5 stycznia 2018, 09:05

Co gor­sze po śmier­ci - zo­baczyć ile złego zro­biliśmy, czy może zo­baczyć ile dob­ra mog­liśmy zro­bić - ale nie zrobiliśmy....? 

myśl • 4 stycznia 2018, 17:08

niebo jest nam pisane

wiatr smut­no gwiżdże w kominie
w ser­cach ze­garów śpi śmierć
i śmieje się słod­ko przez sen
lecz my wiemy to sa­mo co ona

jes­teśmy pyłkiem w kosmosie
a jed­nak nie mu­simy się bać

gdziekol­wiek Bóg nas zawiesi
trze­ba tyl­ko nadzieją nam świecić
a po­tem spa­dać jak gwiazdy
pros­to w ziemi ot­warte ramiona 

wiersz • 4 stycznia 2018, 09:03

Słońce, bez słów usypiane

Księżyce no­cy w pełni,
sma­ku scieżką dwóch gwiazd zdo­bione,
ich zaćmieniem,
z ciem­ni nieboskłonu poruszone.

Wys­py z nieba dla brzegów suchych strąco­ne,
rzeką rwącą i łagod­nie schnącą,
na pod­po­rach ziemi, na łukach żeber,
od [...] — czytaj całość

erotyk • 3 stycznia 2018, 20:45

Nie chodzi o to, co masz, a cze­go nie masz - ale o to, co zro­bisz z tym, co masz. 

myśl • 3 stycznia 2018, 00:30

Nie jest szczy­tem mądrości prze­widy­wać każde czające się zło - ale mądrze jest nie poz­wo­lić, aby zło opa­nowało nasze myśli i prześla­dowało nas pod pos­ta­cią koszmar­nych sce­nariu­szy, kradnąc wszel­ki pokój z ser­ca i od­bierając chęć do działania oraz budząc lęk przed każdą zmianą. 

myśl • 2 stycznia 2018, 02:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia