annak, ulubione teksty, strona 5

10762 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Suche słowa, zdradzają zim­ne dłonie wy­ziębnięte od ser­ca

Odtwórz  

myśl • 7 listopada 2017, 21:23

Dziś

Chciałbyś nie znać mo­jego imienia
zdjąć z siebie
za­kopać płaszcz wspomnień

w lis­to­padzie jes­tem w deszczu
do­tyka
prze­siąka na­wet parasol
mgła to bar­dziej jak oddech

chodzisz te­raz w pośpiechu
ta­ka mo­noto­nia kolorów

wca­le nie chce biec za tobą
dziś widzę więcej
zos­ta­ne tu gdzie stałam. 

wiersz • 2 listopada 2017, 22:41

List: Po życiu.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Owszem.”

No pat­rz, a mnie się udało, aż zaczęłaś się niecier­pli­wić mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Przyszło to, co przychodzi zaw­sze, o [...] — czytaj całość

list • 1 listopada 2017, 20:21

Nie (me) imię.

Odkąd wy­pisuję set­ki imion
Mniej błędów ro­bi mo­ja dłoń

Odkąd chce za­pisać Two­je imię
Nie mogę zro­bić te­go przez godzinę

Słucham brzmienia, widzę układ liter
I tak zaj­mu­je mi głowę cały ten szmer

Że śpiewam wspa­niałe imię Twe
A na­pisać nie umiem. Oj nie!

Odtwórz  

wiersz • 27 października 2017, 23:43

kobieca logika

znów biją dzwony
a czas
tak cicho pod ok­na­mi przemyka

miałam szczęście nie no­sić zegarka
i nie do­mykać drzwi

za pięć dwunasta
za­raz wrócą anioły
od­winę je jak prezenty
z zapląta­nego szalika

pół życia
całe szczęście
dwa światy
cały ty 

wiersz • 25 października 2017, 07:22

Często to, co naj­bar­dziej przeszkadza ludziom w tym, by wie­rzyć to fakt, że nikt im tej wiary nie zabrania.... 

myśl • 22 października 2017, 00:41

* * *

Łat­wo od­puszczam, bo kiedyś za­leżało mi za bar­dzo. Wal­czyłam na­wet, jeśli nie było warto.
Dziś pod­da­je się, gdy ktoś przes­ta­je się sta­rać. Może to dob­rze, a może źle...
Wciąż jes­tem sama. 

wiersz • 21 października 2017, 15:20

Ko­bieta z ideal­nym ciałem jest dob­ra na jedną noc, ko­bieta z dob­rym ser­cem jest ideal­na na całe życie. 

aforyzm • 21 października 2017, 14:12

Są ludzie, którzy dają radę, bo nie mają in­ne­go wyjścia. Po pros­tu nie mogą się załamać. Jes­teśmy w sta­nie udźwignąć więcej niż nam się wydaje. 

myśl • 21 października 2017, 14:12

Są na świecie oso­by, które są tyl­ko po to by in­nych wkur­wiać. Tok­syczni ludzie, którzy wokół siebie sieją fer­ment i szu­kają jak­by tu pod­sy­cić ja­kiś kon­flikt, żeby nie było nud­no. Ta­kie kurwa [...] — czytaj całość

aforyzm • 21 października 2017, 14:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TeczowaOna