annak, strona 5

228 tekstów – auto­rem jest an­nak.

sekundy, które zmieniły jej życie...

stojąc w oknie
spoglądała jak ko­ledzy męża
podążają na mszę barbórkową

po po­liczkach spłynęły łzy
powróciła wspomnieniami
do tam­te­go wieczoru
gdy z ko­lacją czekała

je­den telefon
zmienił całe jej życie

z brze­mieniem samotności
założyła sza­ry płaszcz
i poszła w to szczególne święto
za­palić światełko pamięci
na je­go grobie...* Wszys­tkim górni­kom w dniu ich święta życzę szczęśli­wych pow­rotów ze szychty do domu... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 4 grudnia 2012, 11:06

Dob­ry człowiek niczym la­tar­nia mor­ska, za­gubione­go przep­ro­wadzi przez mrok do przylądka nadziei. 

aforyzm dnia z 9 marca 2013 roku
zebrał 80 fiszek • 30 listopada 2012, 21:26

Wie­czo­rami zak­ra­dasz się pod mo­je po­wieki, a gdy budzi się świt stają się ołowiane, jak­by czuły, że znów bez słowa odejdziesz. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 28 listopada 2012, 19:24

Dzień po­woli do­myka drzwi, księżyc lu­natyk roz­począł wędrówkę po nieboskłonie, być może i Two­je oczy jak mo­je zwróco­ne są te­raz w górę szu­kając szczęśli­wej gwiaz­dy tak jak on.

Odtwórz  

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 listopada 2012, 18:56

Nie py­taj mnie o jut­ro, gdy dzień dzi­siej­szy jeszcze słońce nie pożeg­nało, a ja za­wie­szo­na we wczo­raj­szych po­całun­kach tkwię. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 listopada 2012, 21:19

Naj­częściej nocą w sa­mot­ności roz­kwi­tają naj­piękniej­sze marzenia. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 22 listopada 2012, 19:58

Lis­to­pad choć często po­nury, to ma w so­bie coś z ro­man­tyczne­go kochan­ka roz­bierając zmysłowo po­woli drzewa. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 20 listopada 2012, 14:53

W je­sien­no - zi­mowe długie wie­czo­ry, w blas­ku księżyca z lam­pką czer­wo­nego wi­na og­rze­wam się myśla­mi o Tobie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 19 listopada 2012, 19:27

pociąg tak, ale przedział nie ten...

poz­na­li się na stac­ji nadzieja
obo­je mieli ze sobą ba­gaż życiowy
chciał żeby z nim podróżowała
wsiadając łudziła się
że dotrą do stac­ji miłość

pod­czas podróży
poz­na­wali mapę swoich ciał
od­kry­wając naj­piękniej­sze zakątki
w chwi­lach uniesień
zmysłami na­wet gwiazd sięgali

pew­ne­go dnia
wy­siadła na stac­ji rozczarowanie
bo w je­go przedziale życia
było za ciasno

i lu­bił podróże na gapę 

erotyk
zebrał 36 fiszek • 18 listopada 2012, 09:21

Niepokorna stokrotka

lis­to­pad już wszys­tkie
drze­wa rozebrał
przy­sypując liśćmi
trawę, kwiaty
do snu zimowego
przygotował


tyl­ko mała stokrotka
nieposkromiona
wychy­la główkę
i się uśmiecha
łapiąc ostatnie
pro­myki słońca


lis­to­pad 2o11 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 5 listopada 2012, 14:58

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]