annak, limeryki

11 tekstów (li­mery­ki) – auto­rem jest an­nak.

garść limerykówtan­cerka na rurze

pew­na star­sza pa­ni z Kraśnika
gdy zo­baczy rurę to fika
na­wet o poranku
na każdym przystanku
aż ta­kiego ma od lat bzika

***

niewierząca

młoda da­ma z Białowieży
mówi że w cu­da nie wierzy
pew­ne­go ra­zu
poszła [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 32 fiszki • 17 lipca 2013, 14:37

trup w operze

Młody te­nor z Długołęki
z an­giną przechodził męki
śpiewając przeponą
wnet ducha wyzionął
gdy zo­baczył di­wy wdzięki 

limeryk
zebrał 42 fiszki • 6 czerwca 2013, 21:56

ma­gia internetu

w Pa­cano­wie czte­ry staruszki
sprag­nione chłopa do poduszki
młodzianów zaczepiały 
w ne­cie bzdu­ry pisały
obiecując na wie­rzbie gruszki 

limeryk
zebrał 33 fiszki • 27 maja 2013, 23:18

(nie)mat­ka


wy­rod­na mat­ka z pod Częstocho­wy
poz­była się dziec­ka dla wy­gody
przed ka­me­ra­mi płakała
pok­rzyw­dzoną uda­wała
ut­rud­niała za­cierając śladdy 

limeryk
zebrał 41 fiszek • 11 września 2012, 14:29

mis(s)ka


Rad­na z Wąchoc­ka na por­ta­lach cza­towała
ład­ne fot­ki ty­le że nie swo­je wkle­jała
chciała mie­szkać na Ba­hama
na męża wyb­rała cha­ma
swe­go wy­boru będzie ciężko żałowała 

limeryk
zebrał 38 fiszek • 7 września 2012, 14:25

ry­baczka

Wan­da złowić złotą rybkę chciała
aby jej zachcian­ki ona spełniała
bys­tra niebyła po­myliła sieci
łowiła wszys­tko jak leci
za­miast złotej ryb­ki HIV złapała 

limeryk
zebrał 34 fiszki • 6 września 2012, 19:11

cnot­ka

cnot­li­wa Ra­mona ze Szcze­cin­ka
umówiła się z Kubą na drin­ka
za dużo wy­piła
i cnotę "zgu­biła"
te­raz sie­dzi w do­mu ba­wiąc synka 

limeryk
zebrał 35 fiszek • 3 września 2012, 00:00

(nie)szczęśli­wa
W Ka­zi­mie­rzu nad Wisłą mie­szkała Dan­ka
była żoną pi­jaka i ba­widam­ka
ser­ce miała szcze­rozłote
dos­trze­gał ją w niepo­godę
z cza­sem zmądrzała od­chodząc do kochanka 

limeryk
zebrał 32 fiszki • 30 sierpnia 2012, 00:02

wyb­redna

za męża Fran­cu­za mieć chciała
jak w ulęgałkach prze­bierała
Ja­siu był za bied­ny
Ed nieroz­garnięty
aż w końcu sin­gielką została 

limeryk
zebrał 29 fiszek • 29 sierpnia 2012, 09:52

za­loty kwiatów

li­lia przed tu­lipa­nem płat­ki rozkładała
pur­pu­rowa róża wdziękiem czarowała
mi­moza tyl­ko spoglądała nieśmiało
jak na­gim­nasty­kował się on niemało
i zgłupiał którą wyb­rać aż pok­rzy­wa się zaśmiała 

limeryk
zebrał 26 fiszek • 28 sierpnia 2012, 00:04

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]