annak, teksty z września 2011 roku

15 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest an­nak.

Pokonam siebie.

Za ok­nem piękna
pol­ska złota jesień

a ja...
zniosłam ze strychu
starą, za­kurzoną wa­lizkę
naj­wyższy czas
na porządki jesienne

spa­kuję do niej
wspom­nienia o Tobie
nasze tajemnice
te sta­re zdjęcia
też do niej wrzucę

bo...
czas zacząć
żyć na nowo
nauczę się żyć
bez Ciebie

tym ra­zem się nie poddam
i po­konam samą siebie !Odtwórz  

wiersz
zebrał 52 fiszki • 29 września 2011, 00:16

przemijanie...

lis­tku,
który jeszcze niedawno
byłeś zielony,
a dziś...
tar­ga­ny wiatrem
droczysz się z nim
nie chcąc się pod­dać strąceniu
kołysząc
śmiejesz się
mieniący­mi ko­lora­mi


które­goś dnia
zszarzejesz
spadniesz


a nim przyj­dzie zi­ma
ra­zem z innymi
wylądujesz
na wy­sypis­ku

bo nic nie żyje wie­cznie !
Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 27 września 2011, 23:59

Każdy człowiek po­winien ro­bić to w czym czu­je się naj­lep­szy, bo imając się kil­ku czyn­ności na raz może się po­gubić w życiu. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 23 września 2011, 20:15

Choć nasze oczy nie są głębo­kie jak staw, to cza­sem wy­lewa­my morze łez. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 21 września 2011, 00:41

Niektórzy ludzie kul­turę, ogładę mają po­między "po­liczka­mi" ! 

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 19 września 2011, 15:35

Nie wys­tar­czy mieć twarz, trze­ba jeszcze umieć ją zachować.


* de­dyko­wane "naj­wy­bit­niej­szym z...wy­bit­nych " 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 17 września 2011, 00:15

Dom z marzeń...

pa­letą barw
na­maluję nasz dom
dom marzeń

będą ok­na na świat
i drzwi
ko­minek, a w nim
będzie się pa­lić płomień
płomień miłości...

a przy kominku
dy­wan purpurowy
i czer­wo­ne wino
nasz mały świat


po po­liczku spływa łza
kro­pel­ka nadziei,
że kiedyś...

ra­zem zbudujemy
ten dom z marzeń
bo przecież...

ja nie umiem ma­lować farbami. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 16 września 2011, 00:04

Człowiekiem każdy się rodzi, ale nie każdy na niego w życiu wychodzi. 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 15 września 2011, 14:24

...każdy z nas ma wspom­nienia - dob­re i złe, do dob­rych chętnie wra­camy, a do złych wra­caj­my tyl­ko wte­dy, gdy sy­tuac­ja się pow­tarza, żeby pa­miętać, że już kiedyś się w tym taplaliśmy... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 13 września 2011, 13:38

...le­piej być "ba­teryjką" i da­wać małe światełko, niż "la­tar­nią" oświet­lającą ulicę, bo "ba­teryj­ka" ma jed­ne­go właści­ciela, a "la­tar­nia" ma al­bo wielu al­bo żad­ne­go i cza­sem pies ją oleje...

* de­dyko­wane... ~ Ati­na po­zos­tań sobą, bo taką Cię lu­bię :))) 

myśl
zebrała 56 fiszek • 12 września 2011, 18:00

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]