annak, teksty ze stycznia 2012 roku

12 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest an­nak.

Cza­sem, żeby dos­trzec piękno te­go świata, trze­ba umyć ok­no włas­nej duszy. 

myśl
zebrała 141 fiszek • 22 stycznia 2012, 08:54

słodko - gorzka kusicielka

codzien­nie z gracją na mnie czekasz
wa­bisz swoim aromatem
twój za­pach przy­ciąga bar­dziej
niż nieje­den mężczyzna

de­lek­tując się
z każdym łykiem
smak pożąda­nia wzrasta

pieścisz mój język,
podniebienie
po niep­rzes­pa­nej nocy
sta­wiasz na nogi
resztki snu z po­wiek strzepując

głaszcząc uszko fi­liżan­ki
wma­wiam sobie
że sa­mot­ność można wy­pić do dna 

erotyk
zebrał 57 fiszek • 21 stycznia 2012, 14:12

Życie każde­go z nas jest jak pa­pier toale­towy, tyl­ko z tą różnicą, że jed­nych ko­loro­we, długie, a dru­gich sza­re, szyb­ko się kończy i do...

* końcówkę niech każdy so­bie sam do­powie ;)))

moja
do nas na­leży wybór 

myśl
zebrała 61 fiszek • 20 stycznia 2012, 00:55

Uczu­cia, przy­jaźń dla egoistów jak chus­teczka do no­sa, sięgają po nie tyl­ko wte­dy, gdy ich potrzebują. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 19 stycznia 2012, 09:59

w dłoniach to za mało, żeby zostać

pod pa­raso­lem ut­ka­nym z marzeń
w słońcu, deszczu
tańczyła w takt wiatru

osłaniała przed burza­mi życia
była opar­ciem w trud­nych chwilach
nie do­ceniałeś tego

sięgałeś po nią
jak po chus­teczkę do nosa
gdy była potrzebna

na płótnie wyobraźni
kreśliła waszą przyszłość
czar­ne chmu­ry ją przykryły
czas nieubłaga­nie uciekał
ser­cu co­raz więcej blizn przybywało

trzy­małeś ją w dłoniach
była tak blisko
odeszła...

bo nie ot­worzyłeś jej drzwi
do swo­jego serca 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 17 stycznia 2012, 16:08

Niektórzy ludzie jak jabłko, z zewnątrz piękni, a w środ­ku zepsuci. 

aforyzm
zebrał 84 fiszki • 16 stycznia 2012, 17:31

Na­wet uśmiech przez łzy może być najpiękniejszym. 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 14 stycznia 2012, 17:47

Niektórzy ludzie są jak wiatr, tak szyb­ko się zmieniają. 

aforyzm
zebrał 74 fiszki • 12 stycznia 2012, 16:14

Świata nikt z nas nie zba­wi, nie zmieni, ale można go po­lep­szyć pop­rzez swoją osobowość. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 11 stycznia 2012, 14:59

Ze wspom­nieniami, uczu­ciami jak z mgłą al­bo się unoszą al­bo opadają. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 10 stycznia 2012, 15:41

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]