annak, teksty z sierpnia 2011 roku

12 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest an­nak.

Obłud­nik to ju­dasz, fa­ryzeusz który na in­nych za ich ple­cami plu­je, bo sam nic sobą nie reprezentuje... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 29 sierpnia 2011, 21:31

Bóg każde­go z nas ob­darza ja­kimś ta­len­tem, lecz niektórzy pot­rze­bują cza­su aby go odkryć... 

myśl
zebrała 88 fiszek • 28 sierpnia 2011, 13:37

...naj­częściej to my sa­mi ska­zuje­my się na ból, cier­pienie, pow­ra­cając do wspom­nień, które roz­dra­pują zab­liźnione rany... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 27 sierpnia 2011, 19:52

Oczekiwanie

Cze­kając na Ciebie
w samotności
za­daję so­bie py­tanie
jak wyglądasz

czy Two­je oczy są ko­loru bur­szty­nu
czy jes­teś prze­siąknięty za­pachem la­su
jak się uśmie­chasz
czy cza­sami płaczesz

Cze­kam na dzień
w którym staniemy
nap­rze­ciw siebie
pogrążeni w zapomnieniu
cze­kam...ale czy ten dzień na­dej­dzie


* ze sta­ro zbioru 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 sierpnia 2011, 23:05

Życie jak czte­ry po­ry ro­ku, ale nie każde­mu da­ne przeżyć wszystkie... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 23 sierpnia 2011, 00:43

...żeby zais­tnieć trze­ba być człowiekiem i po­siadać duszę, ale nies­te­ty niektórzy mają tyl­ko ka­wał mięcha za­miast ser­ca i by­wają czyimś cieniem...

dedykowane 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 sierpnia 2011, 13:42

Wielu kry­tyków i znawców nam się tu mar­nu­je i na­wet niektórzy cham­stwem Ku­bie W. dorównują! 

myśl
zebrała 50 fiszek • 8 sierpnia 2011, 23:48

Gościu dro­gi wchodząc w mo­je skrom­ne pro­gi, bu­ty zabłoco­ne wys­taw za drzwi, ale za­bierz ze sobą na kul­turę kwit, abyś był mi­le wspom­niany i zno­wu mógł do mnie przyjść...


dedykowane 

myśl
zebrała 53 fiszki • 6 sierpnia 2011, 00:04

Zawirowanie

W pro­mieniach słońca
skąpa­nych w po­ran­nej rosie
tańczyły ważki

jed­na
przy­leciała na chwilę
mieniła się szmaragdowo
przy­siadła na moim ramieniu

szep­tała o tobie
twoich łzach
tęskno­cie za mną
miłości

chciałam zapytać
cze­mu sam te­go nie po­wiesz
nie zdążyłam
odleciała 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 5 sierpnia 2011, 00:04

Życie i Ty...

chcesz, żebym
wier­sz napisała
ta­ki tyl­ko dla Ciebie
ale o czym ?
o tęskno­cie już było
o miłości wszys­cy piszą

siadam.. ręce rozkładam
żeby to ta­kie pros­te było

ech życie, życie
złama­nego grosza
cza­sem niewar­te !
ja­kieś ty skomplikowane
nies­pra­wied­li­we !

dzielisz nierówno
i obdarowujesz

jed­nym dajesz
uśmiech, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 4 sierpnia 2011, 00:02

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]