annak, teksty z lutego 2012 roku

12 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest an­nak.

W krużgan­ku myśli, wiele pięknych słów, w próżni zos­ta­je zawieszonych. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 29 lutego 2012, 16:02

zanim zasnę

za ok­nem noc
czar­nym płaszczem
ok­ryła ko­lej­ny dzień

za jej woalką
budzą się wspomnienia
za­nim odejdą do lamusa

na krawędzi dnia i nocy
zbieram ok­ruchy marzeń
dnia który minął

po­tykam się o próg
zwyczaj­nych czynności
chcąc je ukołysać

do­piero wtedy
spo­koj­ny sen
na­dej­dzie cicho 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 28 lutego 2012, 00:04

Każde­mu wol­no kochać, ale nie każde­go można pokochać. 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 27 lutego 2012, 16:39

Nie wys­tar­czy trzy­mać miłości w dłoniach...odej­dzie...gdy drzwi ser­ca jej nie otworzysz. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 26 lutego 2012, 09:42

zbłąkane serce

Idzie drogą sa­mot­ne
zmęczo­ne
ob­darte z marzeń
wy­zute ze złudzeń

pu­kało do na­pot­ka­nych drzwi
rzad­ko mu otwierano
a gdy już przyjęto
zra­niono
odrzucono

wyczerpane
resztka­mi sił
błądząc
szu­ka drogi
do swo­jej oazy

czy­jeś ser­ce
bla­do czerwone


Odtwórz  

wiersz
zebrał 51 fiszek • 25 lutego 2012, 13:54

kafejka na Stolarskiej...

odziana w codzien­ności sza­ry płaszcz
spa­ceruję za­kamar­ka­mi Krakowa

upo­jona wspomnieniami
w sta­nie lek­kiej nieważkości
wstępuję do małej kafejki

siadam przy stoliku
gdzie scałowy­wałeś
mój uśmiech

za­mawiam kawę
spoglądam w zam­glo­ne okno

przez ty­le lat
nic się tu­taj nie zmieniło

prze­wijam w pamięci
chwi­le spędzo­ne ra­zem

za­palam
i roz­wiewam niepewność

ty żyjesz chwilami
mnie nie wystarczają
wyk­ra­dane życiu 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 23 lutego 2012, 17:44

kar­na­wał się kończy i co niektórym prze­bierańcom zaczy­nają mas­ki spa­dać, od­kry­wając nagą prawdę! 

myśl
zebrała 104 fiszki • 21 lutego 2012, 20:30

drzewo

stoi pośrod­ku pola
samotnie
od­dając pie­szczotą słońca pro­mieni
słuchając me­lodii wiatru
w rytm tak­tu kołysząc

wiosną ubiera się w zieleń
la­tem w łzach deszczu kąpie
je­sienią złote sza­ty rozbiera
zimą zaz­wyczaj na­gie
cza­sem białą czapę nadziewa

z na­sion­ka kiełkuje
tak jak człowiek
z wiekiem umiera 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 19 lutego 2012, 23:16

Lustrzane odbicie życia

stoję przed lus­trem życia
spoglądając w nie 
widzę zmęczoną twarz
oczy zamglone
we włosach szron
i bruz­dy

każda z nich przy­pomi­na
o zmar­twieniach, kłopotach
pat­rząc głębiej
czuję się naga
odar­ta z marzeń

jak dobrze,
że ktoś pu­ka do drzwi
może to Ty?

Nie...

to tyl­ko listonosz
przy­niósł ko­lej­ne rachun­ki
wys­ta­wione przez życie 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 18 lutego 2012, 14:07

niewypowiedziane słowa

w pocze­kal­ni
moich myśli
słowa
jak w przy­tułku czekają
od cza­su do cza­su
me ser­ce do walki
o lep­szą przyszłość
zagrzewają,


ale od kiedy
za­wiodłam się na Tobie
me ser­ce kłóci się z rozumem
i tyl­ko py­zaty księżyc te­mu się przygląda,
że znów wyg­ry­wa rozsądek. 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 16 lutego 2012, 19:38

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]