annak, teksty z lipca 2011 roku

13 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest an­nak.

...słowa tak wiele w życiu znaczą, cza­sami jed­no źle wy­powie­dziane, źle zro­zumiane...może złamać, zniszczyć czy­jeś życie...
Odtwórz


to tak na "pożeg­na­nie"...ser­cem poz­dra­wiam i DZIĘKUJĘ za wszystko... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 31 lipca 2011, 00:10

...Spa­cerując plażą, zo­baczyłam dwa bur­szty­ny...nie zab­rałam ich ze sobą, prze­cież nie mogłam wydłubać Ci oczu... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 30 lipca 2011, 07:00

...Człowiek kochający poezję ma wrażliwą duszę, dla­tego poez­ja po­win­na łączyć, a nie dzielić... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 29 lipca 2011, 00:02

...za grosz kul­tu­ry nie miała, a wielką damę zgrywała... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 28 lipca 2011, 00:07

spójrz w moje oczy

spójrz w mo­je oczy,
choćby to miał być os­tatni raz,
proszę...
Py­tasz dlacze­go proszę o spoj­rze­nie,
za­miast o po­całunek, przytulenie?
bo w oczach wyczy­tasz wszys­tko,
mój nas­trój, smu­tek, żal,
moją ra­dość gdy jes­teś ze mną,
po­całun­ki, przy­tule­nia są po­dob­ne,
a każde spoj­rze­nie jest in­ne,
więc spójrz jeszcze ten je­den je­dyny raz,
po­tem możesz już odejść,
jeśli zechcesz...
a może zostaniesz?

ja wierzę, że zostaniesz!
Odtwórz  

wiersz
zebrał 35 fiszek • 27 lipca 2011, 00:24

...zacho­dami i wscho­dami słońca niebo naj­piękniej­sze bar­wy przy­biera...po­kolo­ruj swo­je życie nimi... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 lipca 2011, 00:24

...Da­leko­widz - to ktoś, kto nie widzi swo­jego pod no­sem, ale cudze pod la­sem zo­baczy...le­piej bądź krótkowidzem... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 25 lipca 2011, 00:17

...Kry­tyka uza­sad­niona - lep­sza od pochwały...to ona zmusza nas do myślenia... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 24 lipca 2011, 01:22

...w MIŁOŚCI jak na woj­nie, są wyg­ra­ni i przeg­ra­ni...szko­da, że więcej tych przegranych... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 lipca 2011, 00:05

...w MIŁOŚCI słuchaj także swo­jego ro­zumu, a nie tyl­ko ser­ca, bo za późno go po­tem py­tać co da­lej...gdy jes­teś w rozterce... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 22 lipca 2011, 00:27

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]