annak, teksty z grudnia 2012 roku

9 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest an­nak.

magiczny czas

"... Jest w moim kra­ju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pier­wszej gwiaz­dy wie­czor­nej na niebie,
ludzie gniaz­da wspólne­go łamią chleb Biblijny,
naj­tkliw­sze prze­kazując uczu­cia w tym chlebie..."

(C.K. Norwid)Jest ta­ki czas zi­mowy
gdzie w ser­cu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 18 grudnia 2012, 21:51

"No­woczes­ne małżeństwo" dziś ślub z wielką pompą, jut­ro cichy rozwód. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 grudnia 2012, 20:06

Życiorys pisze się sam, więc nie do­pisuj mi go człowiecze. 

aforyzm dnia z 16 grudnia 2012 roku
zebrał 78 fiszek • 12 grudnia 2012, 16:37

Fraszki

fraszka na "detektywa"

w ne­cie ciągle sie­dzi wszys­tkich śledzi
gdzie się po­jawi tam swąd zostawi


fraszka na za­myśloną

w ne­cie się zadłużyła i zupę przypaliła
za­miast obiadu była chryja 

fraszka
zebrała 53 fiszki • 11 grudnia 2012, 17:24

zi­mowo (1)

piękne witraże
w naszych ok­nach maluje
chłod­no otula 

haiku
zebrał 53 fiszki • 10 grudnia 2012, 14:40

na każdą (nie)pogodę

za ok­nem zima
choć niekalendarzowa
zmarznięty świat

dwa ser­ca zwrócone
w tym sa­mym kierunku
wsłucha­ne w jedną melodię
biją w ten sam takt

dla nich właśnie zak­witł maj 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 9 grudnia 2012, 08:33

Opowieść o "mikołajkach"

Asia wstała z bu­zią ro­ześmiana wcześnie rano
na ten dzień od daw­na czekała
wys­koczyła szyb­ko z łóżka
zagląda do skar­pe­ty
a tam pus­to
do bu­ta i tam nic nie ma 
mi­na jej zrzedła
ale [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 30 fiszek • 6 grudnia 2012, 20:56

mikołajkowy sekret

św.Mi­kołaju wyz­nam Ci coś skrycie
choć już jes­tem duża
w twe is­tnienie na­dal wierzę


małe dziew­czyn­ki marzą o barbie
duże pot­rze­bują kogoś
do licze­nia śniego­wych gwiazdek
kto w chłod­ne zi­mowe wieczory
przy­tuli i og­rze­je serce
opar­ciem będzie w potrzebie
pot­rzy­ma za rękę

nie mu­si być idealny
wys­tar­czy że będzie
kromkę chle­ba pos­ma­rowaną miodem
podzieli na pół żeby osłodzić życie
otu­li miłością
nie tyl­ko dzieląc łoże...


Wszys­tkim życzę wy­marzo­nych pre­zentów od św.Mi­kołaja :) 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 5 grudnia 2012, 22:39

sekundy, które zmieniły jej życie...

stojąc w oknie
spoglądała jak ko­ledzy męża
podążają na mszę barbórkową

po po­liczkach spłynęły łzy
powróciła wspomnieniami
do tam­te­go wieczoru
gdy z ko­lacją czekała

je­den telefon
zmienił całe jej życie

z brze­mieniem samotności
założyła sza­ry płaszcz
i poszła w to szczególne święto
za­palić światełko pamięci
na je­go grobie...* Wszys­tkim górni­kom w dniu ich święta życzę szczęśli­wych pow­rotów ze szychty do domu... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 4 grudnia 2012, 11:06

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]