annak, teksty z czerwca 2013 roku

11 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest an­nak.

Odziewają siebie w ko­lory miłości, a in­nych w bar­wy sza­rości, a tak nap­rawdę daw­no już wyblakli. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 czerwca 2013, 23:58

Są ludzie co to­pią się w oceanie uczuć, ale są i ta­cy co to­pią się we włas­nym kłamstwie. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 czerwca 2013, 19:30

lepieje - humoreski

Le­piej wy­pić setkę wódki
niźli wda­wać się w pyskówki

***

Lep­szy cza­sem jest ból zęba
niż niewy­parzo­na gęba

***

Le­piej żabę pocałować
niż ze żmiją dyskutować

***

Le­piej dos­tać kop­niak spory
niźli przystąpić do sfory

***

Le­piej jest po­jechać w góry
niż po­kazy­wać pazury 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 24 czerwca 2013, 20:35

nie dla każdego dobra

noc za­myka oczy
uwal­nia myśli

za dnia skrywane
w ciszy wędrują
przy­siadając na po­duszce
stają się koszmarem

nic niez­naczące
uras­tają do ran­gi
pos­tu­ry olbrzyma

nadęty ro­gal kom­pa­nem
wtórując "spędza sen z powiek"


skry­wany ból
niczym ka­mien­na twarz
zas­ty­ga w ocze­kiwa­niu na świt 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 18 czerwca 2013, 20:25

remont roweru/ tautogram/

Re­nata rwąc róże
roz­darła rajstopy

Ro­zal­ka ry­suje romby

Ro­mek rozebrał
ro­wer Rozalki

re­perując ramo
ro­zer­wał rękaw
ra­niąc rękę

ra­na rwie
ro­kując ropienie

ry­wano­lem ranę raczy* tautog­ram z sa­mych rzeczow­ników i cza­sow­ników, a po­niżej rozbudowany
Re­nata rwąc
ranną rosą roszone
ra­bato­we róże
roz­darła rajstopy

Ro­zal­ka ry­suje romby

Ro­mek rozebrał
różowy ro­wer Rozalki

rozkojarzony
re­perując rdze­wiejące ramo
ro­zer­wał rękaw
ra­niąc rękę

roz­szar­pa­na ro­zog­niona rwie
ro­kując ropienie

ra­zem roz­mową rozbawieni
ry­wano­lem ranę raczą 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 11 czerwca 2013, 22:25

na dłoniach

w młodości od­czy­ty­wa­na przyszłość
po la­tach frag­ment życiorysu

prze­by­ty trud­ny szlak
niczym wy­dep­ta­ne ścieżki
żywot człowieka wyryty

szorstkie
z nag­niot­ka­mi
bliznami

by­wają też gładkie

de­li­kat­nym muśnięciem
spra­wiają przy­jem­ność
przy­noszą ukojenie

są i ta­kie
co tyl­ko ból zadają

niekiedy w cudzych
składa­my swo­je życie 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 9 czerwca 2013, 09:21

Kar­miąc kłam­stwem, nie na­sycisz życia. 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 8 czerwca 2013, 11:35

Na­tury nie trze­ba pud­ro­wać, tyl­ko brzy­dotę się maskuje. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 7 czerwca 2013, 21:55

trup w operze

Młody te­nor z Długołęki
z an­giną przechodził męki
śpiewając przeponą
wnet ducha wyzionął
gdy zo­baczył di­wy wdzięki 

limeryk
zebrał 42 fiszki • 6 czerwca 2013, 21:56

lepieje - humoreski

/le­pieje - małżeńskie/


Le­piej w modłach złożyć rączki
niż sprze­niewie­rzyć obrączki

***

Le­piej żyć ze swoim panem
niż za­dać się z donżuanem

***

Le­piej mieć czar­ne podwiązki
niż roz­bi­jać cudze związki

***

Le­piej piet­ruszkę hodować
niż z cudzym mężem całować

***

Le­piej mieć dziurę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 2 czerwca 2013, 08:58

annak

Odtwórz ****************************************************** Odtwórz Gościu drogi, wchodząc w moje skromne progi, buty zabłocone wystaw za drzwi, ale zabierz ze sobą na kulturę kwit, abyś był mile wspomniany i znowu mógł do mnie przyjść... ~annak ©*************************************************** ...w życiu nie wystarczy tylko brać, trzeba jeszcze nauczyć się coś z siebie dać... ~annak © ******************************************************** ...Ocenę zostawiaj tylko za tekst...nie oceniaj mnie i nie dawaj oceny tylko dlatego, że ja zostawiłam u Ciebie... *********************************************************** Moje motto: CO MNIE NIE ZABIJE,TO MNIE WZMOCNI!!!  "Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo" ***************************************************************** ❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!❤ ***************************************************************** Życie choć piękne,to kruche jest...dlatego staram się cokolwiek robiąc... czynić to sercem i z serca...uwielbiam marzyć,bo marzenia nic nie kosztują i świat w nich piękniejszy jest...kocham zachody słońca (na wschody niestety nie udaje mi się wstać) poezję,muzykę,szum drzew,szum morza,"koncerty" świerszczy,śpiew ptaków itp..... nie jestem aniołem, ale i diabłem chyba też nie...staram się ludzi szanować i tego samego oczekuję od nich...czasami wchodzę w konflikty broniąc innych i swoich racji...no cóż taka ze mnie cholera, mała, pyskata i czasem dożarta ;) Jestem jaka jestem... Odtwórz **************************************************************** mój ulubiony wiersz w chwilach zwątpienia to: Ślady na piasku Sen miałem wczoraj. Sen, jeden z niewielu, jakie ma pamięć zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się ściele, a na niej Jezus, kroczący powoli. Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie. Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna - ni chmurki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa. Jak na ekranie, widzę życie moje. Scena po scenie szybko się rozgrywa, przywodząc przeto radości i znoje. My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem, niebiański ekran wciąż me życie toczy, chronologicznie, każdy rok za rokiem. To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle niechcący do tyłu spojrzałem: raz ślad się urwał, to znów był podwójny, lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie właśnie nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały! Patrzyłem w niebo obojętnym okiem, myśląc dlaczego ślady się zrywały? A szliśmy przecież stale równym krokiem. Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy. Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?" "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę cię na ręce..." /Mary Stevenson/ piosenki,które podnoszą mnie,gdy "upadam" to: Ania Wyszkoni "WIEM ŻE JESTEŚ TAM" Odtwórz Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy" Odtwórz Bruce Springsteen "Streets Of Philadelphia" http://www.youtube.com/watch?v=k6TQ_sf4mNA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]